Pravidlá1

Pravidlá 2

 

 

 

   20. Odčerpávanie vody

Miesto udalosti mesto Hurbanovo
Dátum a čas ohlásenia 28.7.2016 o cca. 06:59 hod.
Ohlasovateľ MsP Hurbanovo
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Avia A31 DA
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o zatopenie ulice námestie Konkolyho Thege, ulica Kvetná a ulica Šáradská. Námestie Konkolyho Thege bez zásahu, voda odtekala kanalizáciou, Ulica Kvetná bez zásahu voda odtekala kanalizáciou, Ulica Šáradská zásah plávajúcim čerpadlom voda odčerpaná do kanalizácie.

 

  

                                                           

  

Štatistiky výjazdov DHZ mesta Hurbanovo v roku 2015

 

 

 

 

Darujte prosím 2% z dane pre DHZm Hurbanovo

Tlačivá sú k dispozícii u D. Mužíčeka - 0915253044

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

Aj v roku 2016 sme poberatelia 2 % z dane. Aj vďaka Vám sa môže zvýšiť bezpečnosť v meste, zamedziť vysokým škodám pri požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach. Venujte nám 2% z dane.

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

 

Tlačivo vyhlásenie

 
 

viac na http://rozhodni.sk/


 

 

 

 

 

 

Naši partneri

 

Dobrovoľný hasič, je človek, ktorý chodí do zamestnania alebo do školy, ako každý iný. Má pracovné povinnosti, musí sa starať o rodinu, domácnosť jednoducho žije obyčajným životom ako väčšina ľudí. Avšak zakaždým keď príde SMS s výzvou k výjazdu, alebo zahúka siréna, rozbehne sa smerom k zbrojnici, navlečie zásahové oblečenie a prilbu a rozbehne sa druhým ku pomoci. V tú chvíľu sa z obyčajného človeka stáva človek výnimočný, ktorému je jedno, že má za sebou dvanásť hodinovú šichtu, že sa najskôr vráti až neskoro k ránu a zase pôjde do práce, je mu jedno, že za túto službu verejnosti nie je platený, pretože to robí pre druhých a to mu stačí. Stačí mu ten pocit keď vie, že dnes urobil niečo, čo pomohlo inému v ťažkostiach...

 

 

 

kontakt

hasici.hurbanovo@gmail.com

adresa

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Hurbanovo

Ul. 1. mája 6

94701 Hurbanovo

 

    IČO : 00177474/2204

Číslo účtu Slovenská sporiteľňa : 0213229706/0900