Modlitba hasiča

10.05.2011 05:39

Modlitba hasiča

 

Nech kedykoľvek požiar planie ,

 ja splním svoju povinnosť.

 Životy spasiť pane

  dajže mi sily dosť.

V náručí vyniesť dieťa ,kým ešte nevyprší čas ,

  ale aj starca,matku,ktora ma sivý vlas.

 Na Stráži stojím stále ,pretože povolaný som,

 pred ohňom chrániť svojich ,blížneho ,jeho dom .

 Ak z tvojej vôle ma sa stať,

  že sám život pritom stratím,

  požehnaj pane mojej rodine

  s láskavou rukou vráť im ,

 čo pri plnení poslania iným som dal, Amen.