Adam Bédi

Adam Bédi

 

Dátum narodenia :
 

Funkcia : 
 

Hodnosť : Hasič
 

Pozícia požiarny útok : Prúd
 

Vyznamenania :