Attila Keszeg

  • Dátum narodenia : 1994
  • Funkcia : člen
  • Hodnosť : Hasič
  • Pozícia požiarny útok :Rozdelovač
  • Vyznamenania :