Dávid Mužíček

  • Rok narodenia : 1983
  • Funkcia : Organizačný referent DHZ
  • Hodnosť : Rotník
  • Pozícia požiarny útok : Hadica B, Pravý prúd
  • Vyznamenania : VP3, Ocenenie za príkladnú prácu