Dávid Mužíček

 

Rok narodenia : 1983
 

Funkcia : Tajomník
 

Hodnosť : Nadrotník
 

Pozícia požiarny útok : Nalievanie, Hadica B, Kôš
 

Vyznamenania : VP3, Ocenenie za príkladnú prácu