Július Bédi

  • Dátum narodenia : 1966
  • Funkcia : Strojník DHZ
  • Hodnosť : nadrotník
  • Pozícia požiarny útok : Strojník
  • Vyznamenania : VP3, vernosť