MsHZ Hurbanovo zaradený do Integrovaného Záchranného Systému

MsHZ Hurbanovo zaradený do Integrovaného Záchranného Systému
(v praxi to znamená v prípade oznámenia mimoriadnej udalosti (okrem dopravných nehôd) v územnej pôsobnosti Hurbanova na linku 150 resp. 112 nás vysielajú z krajského operačného strediska v Nitre na výjazd. Je to veľké plus bezpečnosti Hurbanova)