Peter Mikovič

Peter Mikovič

 

Dátum narodenia :1989
 

Funkcia : Materiálno technický referent
 

Hodnosť : Hasič
 

Pozícia požiarny útok : Sací kôš
 

Vyznamenania :