Róbert Mikovics

  • Dátum narodenia : 1992
  • Funkcia : člen
  • Hodnosť : starší hasič
  • Pozícia požiarny útok : sacie vedenie
  • Vyznamenania : VP3