Róbert Mikovics - Momentálne nesúťaží

 

Dátum narodenia : 1992
 

Funkcia : Revízor
 

Hodnosť : starší hasič
 

Pozícia požiarny útok : B-čko
 

Vyznamenania : VP3