Štefan Mužíček

  • Rok narodenia : 1965
  • Funkcia : Revízor DHZ
  • Hodnosť : Rotník
  • Pozícia požiarny útok : Rozdelovač
  • Vyznamenania : Ocenennie za príkladnú prácu