Tibor Bédi

  • Dátum narodenia :1989
  • Funkcia : člen
  • Hodnosť :vrchný hasič
  • Pozícia požiarny útok : Ľavý prúd
  • Vyznamenania :