Tibor Erős

  • Dátum narodenia : 1985
  • Členom od : 2004
  • Funkcia : Referent mládeže DHZ
  • Hodnosť : vrchný hasič
  • Pozícia požiarny útok : Strojník
  • Vyznamenania : VP3