Tibor Erős

Tibor Erős

 

Dátum narodenia : 1985
 

Členom od : 2004
 

Funkcia : Strojník
 

Hodnosť : rotník
 

Pozícia požiarny útok : Strojník
 

Vyznamenania : VP3