Tomáš Bogner

  • Rok narodenia :                                                            
  • Členom od : 2011
  • Funkcia : člen                                             
  • Hodnosť : Hasič
  • Pozícia požiarny útok :Hadica B
  • Vyznamenania :