Tomáš Gyűrősi

  • Dátum narodenia :
  • Funkcia : člen
  • Hodnosť :
  • Pozícia požiarny útok :Sací kôš
  • Vyznamenania :