Tibor Erős

kôš

Dávid Mužíček

nasávanie

Jozef Lacza

strojník

Adam Bédi

B-čko

Ján Mikovič

rozdelovač

Tomáš Bogner

prúd

Ľudovít Melecski

prúd

Michal Tamaškovič

kôš

Tomáš Žigo

rozdelovač

Juraj Hamran

prúd