Darujte prosím 2% z dane pre DHZm Hurbanovo

Tlačivá sú k dispozícii u D. Mužíčeka - 0915253044

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

Aj v roku 2016 sme poberatelia 2 % z dane. Aj vďaka Vám sa môže zvýšiť bezpečnosť v meste, zamedziť vysokým škodám pri požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach. Venujte nám 2% z dane.

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

 

Tlačivo vyhlásenie

 
 

viac na https://rozhodni.sk/