Zloženie výboru DHZ Hurbanovo

 

  • Predseda: Štefan Bogner 0905241522
  • Veliteľ: Ladislav Kočkovič ml. 0907300688
  • Tajomník: Dávid Mužíček 0915253044
  • Pokladník: Silvia Mikovičová
  • Organizačný referent: Peter Gulyás
  • Preventivár: Jaroslav Mikovics
  • Strojník: Tibor Erős, Július Bédi
  • Referent mládeže:  Lucia Kočkovičová, Anita Annušová
  • Materiálno-technický referent: Peter Mikovič
  • Revizor: Ján Mikovič, Róbert Mikovics