2017

09. Dopravná nehoda

Miesto udalosti Hurbanovo, Novozámocká 2
Dátum a čas ohlásenia 15.04.2017 cca. o 12:09 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Dopravná nehoda
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu

Veliteľovi DHZO Hurbanovo operačný dôstojník IZS KOS Nitra nahlásil dopravnú nehodu v obci Hurbanovo. Následne bola vyslaná technika T 815 o sile 1+3. Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o dopravnú nehodu 2x OMV (1x Škoda Felícia, vodička so zranením, bolesi chrbta a 1x Fiat Punto, vodička so zranením, bolesti hrudníka, spolujazdkyňa s bolesťami hrudníka). Všetcia účastníci boli mimo vozidiel. Jednotka vykonala protipožiarne zabezpečenie vozidiel a poskytla laickú prvú pomoc zraneným osobám do príchodu vozidla ZZS, ktorá náledne zranené osoby odviezla do NsP Komárno. Na miesto udalosti sa dostavili jednotky z OR HaZZ Komárno, ODI PZ Komárno a OO PZ Hurbanovo. Po zdokumentovaní dopravnej nehody príslušníkmi ODI PZ Komárno hasiči odstránili vozidlá z cesti a očistili vozovku od vytečených prevádzkových kvapalín a úlomkov z dopravnej nehody.

Fotka Mestský Hasičský Zbor Hurbanovo.

08. Technický zásah

Miesto udalosti Hurbanovo, Gaštanová 36
Dátum a čas ohlásenia 08.04.2017 cca. o 10:23 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu

Veliteľovi DHZ Hurbanovo bol MsP Hurbanovo nahlásený vytečený olej. Následne bola vyslaná technika T815 o sile 1+2. Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o vytečené prevádzkové kvapaliny z motorového vozidla, vzniknuté nárazom do murovaného zvýšeného obrubníka pri príjazdovej komunikácii ku garážam bytového domu. Jednotka DHZO Hurbanovo vytečenú kvapalinu posypala sorbentom na uniknuté látky a následne očistila komunikáciu.

Fotka Mestský Hasičský Zbor Hurbanovo.

07. Požiar

Miesto udalosti Hurbanovo, časť Aba
Dátum a čas ohlásenia 12.03.2017 cca. o 17:01 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu

Veliteľovi DHZ Hurbanovo bol operačným dôstojníkom IZS KOS Nitra nahlásený požiar suchého porastu v mestkej časti ABA. Následne bola vyslaná technika T815 o sile 1+3. Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o požiar trávnatého porastu, ktorý sa šíril dvoma smermi. Jednotka DHZ Hurbanovo zahájila hasebné práce zo zadnej časti plochy kým jednotka z OR HaZZ Komárno zasahovala z prednej strany. Na lokalizáciu a následnú likvidáciu jednotky použili 1x vysokotlaký prúd vody a 1x prúd na rýchly zásah.

Fotka používateľa Mestský Hasičský Zbor Hurbanovo.

06. Požiar

Miesto udalosti medzi obcou Imeľ a Nesvady
Dátum a čas ohlásenia 04.03.2017 cca. o 18:20 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno, DHZ Imeľ
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu

Veliteľovi DHZm Hurbanovo bol operačným strediskom nahlásený požiar poľnohospodárskeho stroja medzi obcou Imeľ a Nesvady Jednotka po príchode na miesto udalosti zahájila hasenie s dvoma útočnými C prúdmi a prúdom rýchleho nasadenia. Požiar bol v tretom štádiu horenia. Kvôli silnému zadymeniu použité ADP. Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin požiaru s OR HaZZ KN. Po lokalizácii a následnej likvidácii jednotka odovzdala miesto zásahu majiteľovi stroja a vrátila sa na základňu.

Fotka používateľa Mestský Hasičský Zbor Hurbanovo.

05. Požiar

Miesto udalosti Vinohradnícka, Chotín
Dátum a čas ohlásenia 03.03.2017 cca. o 14:52 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Požiar trávnatého porastu
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno, DHZ Svätý Peter
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu

Po príchode bolo zistené, že požiar lokalizovali jednotky z DHZ Svätý Peter s jednotkou OR HaZZ Komárno. Jednotka za použitia jednoduchých hasiacich prostriedkov pomáhala pri dohášaní lokalných ohnísk.

Fotka používateľa Mestský Hasičský Zbor Hurbanovo.

04. Dopravná nehoda

Miesto udalosti Štátna cesta 1494, Hurbanovo-Imeľ
Dátum a čas ohlásenia 02.03.2017 cca. o 08:30 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Dopravná nehoda
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu

Veliteľovi DHZO Hurbanovo bola operačným dôstojníkom IZS Nitra nahlásená dopravná nehoda na Štátnej ceste 1494. Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o dopravnú nehodu OMV s nákladným vozidlom. V OMV sa nachádzala 1 zranená osoba, ktorá bola zakliesnená vo vozidle a ošetrovaná posádkou ZZS. Vodič nákladného vozidla bol bez zranení a nachádzal sa mimo vozidla. Jednotka vykonanala zabezpečenie vozidla proti vzniku požiaru, vyznačila miesto dopravnej nehody, nakoľko nebol možný prejazd iných vozidiel a pomáhala posádke ZZS. Po príchode jednotky z OR HaZZ Komárno bola zranená osoba vyprostená z vozidla pomocou hydraulického náradia a prenesená do vozidla ZZS. Po zdokumentovaní dopravnej nehody príslušníkmi ODI PZ Komárno, bolo OMV odtiahnuté pomocou navijáku na krajnicu vozovky. Na nákladnom vozidle Scania bola poskytnutá vodičovi technická pomoc so spojazdnením vozidla.

 

Fotka používateľa Mestský Hasičský Zbor Hurbanovo.

03. Nebezpečná látka

Miesto udalosti Komárňanská 147, Hurbanovo
Dátum a čas ohlásenia 31.01.2017 cca. o 14:03 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Ekologický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu

Veliteľovi DHZO Hurbanovo bol operačným dôstojníkom IZS KOS Nitra nahlásený chemický výjazd, nájdená obálka s neznámou látkou. Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o obálku, v ktorej sa nachádzala neznáma látka. Na mieste udalosti sa nachádzali príslušníci PZ a zamestnanci firmy. Jednotka vykonala zabezpečenie priestoru v okolí neznámej zásielky. Získavala informácie od príslušníkov PZ nakoľko sa nachádzali v objekte firmy a čakali na príchod hasičskej jednotky. Následne sa na miesto udalosti dostavila jednotka z OR HaZZ Komárno. Príslušníci v protichemických oblekoch obálku dôkladne zaistili a vyniesli von z budovy. Bolo zistené, že obálka bola hermeticky uzavretá a nepoškodená, tým nedošlo k úniku latky do ohrozeného priestoru.

Fotka používateľa Mestský Hasičský Zbor Hurbanovo.

02. Dopravná nehoda

Miesto udalosti Komárňanská 74, Hurbanovo
Dátum a čas ohlásenia 30.01.2017 cca. o 15:13 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Dopravná nehoda
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Veliteľovi DHZO Hurbanovo bola operačným dôstojníkom IZS KOS Nitra nahlásená Dopravná nehoda dvoch OMV, bez zranenia. Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o dopravnú nehodu dvoch OMV. Jednotka vykonala protipožiarne zabezpečenie vozidiel. Po zdokumentovaní nehody príslušníkom ODI PZ Komárno očistila vozovku.

 

Fotka používateľa Mestský Hasičský Zbor Hurbanovo.

01. Požiar

Miesto udalosti Gaštanová 6, Hurbanovo
Dátum a čas ohlásenia 01.01.2017 cca. o 00:21 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Krátko po polnoci bolo veliteľovi DHZm Hurbanovo s operačným strediskom nahlásený požiar OMV . Jednotka po príchode na miesto udalosti zahájila hasenie s jedním prúdom rýchleho nasadenia.Požiar bol v druhom štádiu horenia.Po lokalizácii a následnej likvidácii sa jednotka vrátila na základňu.

Fotka používateľa Mestský Hasičský Zbor Hurbanovo.

 

 

 

 

 

2016

43. Požiar

Miesto udalosti Podzáhradná 91, Hurbanovo
Dátum a čas ohlásenia 14.12.2016 cca. o 21:13 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Veliteľovi DHZ Hurbanovo bol operačným dôstojníkom IZS KOS Nitra nahlásený požiar rodinného domu na ulici Podzáhradná 91. Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o požiar prístavby k rodinnému domu, ktorý značne ohrozoval rodinný dom. Jednotka zahájila zásah 2 útočnými C-prúdmi a začala s lokalizáciu požiaru, zároveň ochladzovala rodinný dom aby nedošlo k jeho zapáleniu. Následne sa na miesto udalosti dostavila jednotka z OR HaZZ Komárna, ktorá zahájila zásah 1 útočným vysokotlakým prúdom. Po lokalizácii požiaru jednotky postupne vynášali tlejúce predmety z horiaceho prístrešku a dohášali lokálne ohniská.

Fotka používateľa Mestský Hasičský Zbor Hurbanovo.

42. Požiar

Miesto udalosti Cintorínska 123, Imeľ
Dátum a čas ohlásenia 13.12.2016 cca. o 11:32 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Veliteľovi DHZ Hurbanovo bol operačným dôstojníkom IZS KOS Nitra nahlásený požiar v cintoríne v obci Imeľ. Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o požiar hrobového miesta v štvrtej fáze horenia. Požiar bol zlikvidovaný jedným vysokotlakým prúdom. Požiarovisko bolo odovzdané správcovi cintorína.

Fotka používateľa Mestský Hasičský Zbor Hurbanovo.

41. Požiar

Miesto udalosti Komárňanská, Hurbanovo
Dátum a čas ohlásenia 10.12.2016 cca. o 14:24 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Veliteľovi DHZ Hurbanovo bol operačným dôstojníkom IZS KOS Nitra nahlásený požiar rodinného domu. Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o planý poplach.

 

40. Požiar

Miesto udalosti Komárňanská, Hurbanovo
Dátum a čas ohlásenia 09.12.2016 cca. o 17:49 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Veliteľovi DHZ Hurbanovo bol operačným dôstojníkom IZS KOS Nitra nahlásený požiar OMV v obci Hurbanovo. Po príchode sa zistilo, že sa jedná o požiar OMV značky BMW, ktorý už zlikvidovala posádka OMV. Jednotka vykonala protipožiarne zabezpečenie vozidla, a následne prekontrolovala OMV.

Fotka používateľa Mestský Hasičský Zbor Hurbanovo.

39. Požiar

Miesto udalosti Hurbanovo - Zelený Háj
Dátum a čas ohlásenia 04.12.2016 cca. o 13:50 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Veliteľovi DHZ Hurbanovo bol operačným dôstojníkom IZS KOS Nitra nahlásený požiar OMV v mestkej časti Zelený Háj. Počas jazdy na miesto udalosti bolo operačným dôstojníkom KOS IZS Nitra nahlásené, že udalosť sa nachádzala mimo Zeleného Hája a tak bola jednotka odvolaná a vrátila sa na základňu.

 

38. Technický zásah

Miesto udalosti Hurbanovo - Pavlov Dvor
Dátum a čas ohlásenia 02.12.2016 cca. o 07:40 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Veliteľovi DHZ Hurbanovo bol nahlásený operačným dôstojníkom IZS KOS Nitra spadnutý strom cez cestnú komunikáciu v mestkej časti Pavlov Dvor. Následne bola vyslaná technika T815 o sile 1+3. Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o vylomený suchý strom, ktorý čiastočne zasahuje do vozovky. Jednotka odtiahla spadnutý strom a vozovku očistila.

 

37. Požiar

Miesto udalosti Komárňanská, Hurbanovo
Dátum a čas ohlásenia 01.12.2016 cca. o 07:38 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Veliteľovi DHZ Hurbanovo bol operačným dôstojníkom IZS Nitra nahlásený požiar rodinného domu na ulici Komárňanská v Hurbanove. Jednotka po príchode vykonala obhliadku viacerých RD na uvedenom úseku, boli zisťované od majiteľov RD informácie o prípadnom požiari - s negatívnym výsledkom. Jednalo sa pravdepodobne o planý poplach.

 

36. Dopravná nehoda

Miesto udalosti Štátna cesta 1494, Hurbanovo smer Imeľ
Dátum a čas ohlásenia 11.11.2016 cca. o 06:47 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Dopravná nehoda
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o dopravnú nehodu 1 OMV značky Mitsubishi. Na mieste sa už nachádzali jednotky OR HaZZ Komárno, ZZS a OO PZ Hurbanovo. Jednotka po príchode pomáhala pri naložení pacienta do vozidla ZZS. Následne jednotky vykonali protipožiarne zabezpečenie vozidla.

Fotka používateľa Mestský Hasičský Zbor Hurbanovo.

35. Požiar

Miesto udalosti Nitrianska 113, Nové Zámky
Dátum a čas ohlásenia 10.11.2016 cca. o 01:01 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Nové Zámky, DHZ Šurany
Technika Tatra 815 CAS 32, Tatra 148 CAS 32
Popis zásahu Veliteľovi DHZ Hurbanovo bol nahlásený požiar skladu na Nitrianskej ulici v Nových Zámkoch. Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o požiar obchodného domu BotoEnviro. Jednotka na pokyn veliteľa zásahu vytvorila 2 útočné C-prúdy z vozidla CAS32 T815 a zahájila hasebné práce. Vozidlo CAS32 T148 bolo zadelené na výpomoc pri kyvadlovej doprave vody. Kvôli hustému zadymeniu jednotka použila autonómne dýchacie prístroje pretlakové.
 

Fotka používateľa Mestský Hasičský Zbor Hurbanovo.

34. Taktické cvičenie

 

Miesto udalosti Štátne lesy kataster obce Bajč
Dátum a čas ohlásenia 25.10.2016 cca. o 09:07 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Požiar lesa
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno, OR HaZZ Kolárovo, OR HaZZ Nové Zámky
Technika Tatra 815 CAS 32, Tatra 148 CAS 32, Avia A31 DA
Popis zásahu Veliteľovi DHZ Hurbanovo bolo nahlásené taktické cvičenie v štátnych lesoch katastra obce Bajč, ktorého námetom bolo hasenie rozsiahleho požiaru lesa, zisťovanie času dojazdu okolitých jednotiek na miesto udalosti a dodávka hasebných látok k miestu požiaru. 

 

33. Požiar

Miesto udalosti Krajná, Imeľ
Dátum a čas ohlásenia 11.10.2016 cca. o 12:09 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno, DHZ Imeľ
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Veliteľovi DHZ Hurbanovo bol nahlásený požiar rodinného domu. Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o požiar elektrospotrebičov (2 práčky, bojler, elektrický ohrievač). Požiar bol zlikvidovaný majiteľom. Jedna osoba sa nadýchala splodinami horenia, ošetrenie vykonala posádka ZZS.

32. Dopravná nehoda

Miesto udalosti Pribetská, Hurbanovo-Bohatá 
Dátum a čas ohlásenia 23.09.2016 o cca. 22:37 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Dopravná nehoda
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o dopravnú nehodu dvoch OMV. Na mieste udalosti sa už nachádzalo vozidlo ZZS. Jednotka po príchode na miesto udalosti vykonala protipožiarne zabezpečenie vozidiel (odpojením auto batérii) a riadila premávku. Vodičku vyšetrila posádka ZZS a následne ju odviezli do NsP Komárno. Posádka druhého vozidla bola bez zranení. Po zdokumentovaní dopravnej nehody sa vozidlá odstránili z vozovky a následne bola vozovka očistená.

31. Požiar

Miesto udalosti Kolárovo časť. Štagnoca 
Dátum a čas ohlásenia 12.09.2016 o cca. 16:45 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, HaZZ Kolárovo, OR HaZZ Komárno, DHZo Nesvady
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o požiar slamy, hnoja vo firme Ballseed spol. s.r.o. Požiar už likvidovali jednotky HaZZ Komárno, HaZZ Kolárovo, DHZo Nesvady. Jednotka pomáhala pri dohášaní ohnísk.

30. Odchyt bodavého hmyzu

Miesto udalosti Vodná 11, Hurbanovo 
Dátum a čas ohlásenia 01.09.2016 o cca. 18:25 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Avia A31 DA
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o osy, ktoré poletovali okolo stromu pri rodinnom dome. Jednotka sa pomocou výsuvného rebríka pokúšala nájsť osie hniezdo na strome. Po dôkladnej obhliadke stromu sa hniezdo nepodarilo nájsť a osy nebolo možné odstrániť.

29. Požiar trávnatého porastu

Miesto udalosti Pavlov dvor - Bajč
Dátum a čas ohlásenia 25.08.2016 o cca. 15:15 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o požiar trávnatého porastu vedľa železničného zvršku pri žel. priecestí SP 2199 na dvoch miestach. Jednotka DHZm Hurbanovo požiar uhasila jednoduchými hasiacimi prostriedkami (lopata).

28. Dopravná nehoda

Miesto udalosti Imeľ - Bohatská cesta
Dátum a čas ohlásenia 13.08.2016 o cca. 11:12 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Dopravná nehoda
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ KN - HS Kolárovo 
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o dopravnú nehodu motocykla so zranenou jednou osobou. Jednotka DHZm Hurbanovo vykonala protipožiarne opatrenia, vytýčila miesto udalosti a riadila premávku. Zranená osoba bola transportovaná do nemocnice.

 

27. Dopravná nehoda

Miesto udalosti Hurbanovo, križovatka Konkolyho-Thegeho
Dátum a čas ohlásenia 10.08.2016 o cca. 09:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Dopravná nehoda
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o dopravnú nehodu dvoch OMV. Bez zranenia. Jednotka DHZm Hurbanovo vykonala protipožiarne opatrenia na vozidlách. Uniknuté prevádzkové kvapaliny posypala sorbentom a vozovka bola očistená. Vozidlá boli premiestnené mimo vozovku.

26. Odchyt bodavého hmyzu

Miesto udalosti Hurbanovo, Železničná 36
Dátum a čas ohlásenia 09.08.2016 o cca. 12:19 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o byt vo výške cca. 13 m. Jediná možnosť vniknutia do bytu bez poškodenia by bolo čiastočne otvorené okno. Kvôli vysokej výške sme však nevedeli vniknúť.

 

25. Technický zásah

Miesto udalosti Hurbanovo, Podzáhradná 2
Dátum a čas ohlásenia 02.08.2016 o cca. 14:51 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o spadnutý strom, ktorý čiastočne zasahoval do vozovky a blokoval jeden jazdný pruh. Následne bolo zistené, že strom stiahol telekomunikačné vedenie. 
 

 

 

24. Odčerpávanie vody

Miesto udalosti mesto Komárno
Dátum a čas ohlásenia 01.08.2016 o cca. 08:03 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola zavolaná do mesta Komárno na výpomoc pri dokončovacích prácach po prívalovom daždi zo dňa 31.07.2016. Vykonávala odčerpávanie vody a spilovanie spadnutých stromov. 

 

23. Odčerpávanie vody

Miesto udalosti mesto Komárno
Dátum a čas ohlásenia 31.07.2016 o cca. 14:17 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Nové Zámky, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32, Avia A31 DA
Popis zásahu Jednotka bola zavolaná na výpomoc do mesta Komárno na odčerpávanie vody spôsobenej prívalovým dažďom. Zasahovala na uliciach: Práce, Javorová, M.Urbana, pri Lidl Komárno, Pokojná, Rolníckej školy, kde vykonávala odčerpávanie vody. Počas odčerpávania bola jednotka DHZm Hurbanovo s technikou Tatra 815 CAS 32 odvelená k požiaru RD na ulici Panoráma, kde vykonala hasebné práce, následne bola privolaná na ulicu Á. Fesztyho do Hurbanova na odčerpanie dažďovej vody, ale kvôli nízskej hladine vody bola jednotka bez zásahu. Vrátila sa naspäť do Komárna. Po prćhode bola jednotka zavolaná na ulicu Hviezdna na spílenie spadnutého stromu.
 

 

22. Dopravná nehoda

Miesto udalosti Hurbanovo, križovatka Podzáhradná-Svätopeterská
Dátum a čas ohlásenia 30.07.2016 o cca. 18:54 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Dopravná nehoda
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Nové Zámky
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o dopravnú nehodu dvoch OMV. Bez zranenia. Jednotka DHZm Hurbanovo vykonala protipožiarne opatrenia na vozidlách. Uniknuté prevádzkové kvapaliny posypala sorbentom a pozametala. Vozidlá boli odtlačené mimo vozovku.
 

21. Dopravná nehoda

Miesto udalosti Hurbanovo, časť Zelený Háj
Dátum a čas ohlásenia 30.07.2016 o cca. 11:05 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Dopravná nehoda
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o kolíziu motocykla spôsobenú vybehnutím psa, pri ktorej vodič motocykla nezvládol riadenie. Vodič bol prevezený ZZS do nemocnice v Nových Zámkoch a spolujazdkyňa na mieste ošetrená. Jednotka DHZm Hurbanovo uniknuté prevádzkové kvapaliny posypala sorbentom a pozametala vozovku.

20. Odčerpávanie vody

Miesto udalosti mesto Hurbanovo
Dátum a čas ohlásenia 28.07.2016 o cca. 06:59 hod.
Ohlasovateľ MsP Hurbanovo
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Avia A31 DA
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o zatopenie ulice námestie Konkolyho Thege, ulica Kvetná a ulica Šáradská. Námestie Konkolyho Thege bez zásahu, voda odtekala kanalizáciou, Ulica Kvetná bez zásahu voda odtekala kanalizáciou, Ulica Šáradská zásah plávajúcim čerpadlom voda odčerpaná do kanalizácie.

19. Požiar kontajnera

Miesto udalosti Hurbanovo, Sládkovičová 16
Dátum a čas ohlásenia 26.07.2016 o cca. 13:52 hod.
Ohlasovateľ MsP Hurbanovo
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednalo sa o požiar odpadkového kontajnera na papier. Jednotka zahájila zásah a následne 1 útočným D prúdom požiar kontajnera uhasila.

 

18. Odchyt bodavého hmyzu

Miesto udalosti Hurbanovo, Krátka 2
Dátum a čas ohlásenia 25.07.2016 o cca. 18:20 hod.
Ohlasovateľ IZS KOS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Avia A31 DA
Popis zásahu  Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o roj včiel na strome vo výške cca. 4m. Jednotka sa pomocou skladacieho rebríka dostala k roju a za pomoci motorovej píly odrezala konár a následne vložila roj do plastového suda. Sud bol odovzdaný včelárovi.

17. Dopravná nehoda

Miesto udalosti Hurbanovo, časť Zelený Háj
Dátum a čas ohlásenia 24.07.2016 o cca. 16:02 hod.
Ohlasovateľ IZS KOS Nitra
Typ zásahu Dopravná nehoda
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu  Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o dopravnú nehodu troch OMV. Pri nehode sa zranila jedna osoba, ktorej jednotka ZZS poskytla predlekársku prvú pomoc a následne bola prevezená do NsP Komárno. Na miesto sa dostavili aj príslušníci OO PZ Hurbanovo, MsP Hurbanovo a ODI PZ Komárno. Jednotka DHZ Hurbanovo spolu s príslušníkmi OR HaZZ KN vykonala protipožiarne zabezpečenie vozidiel (odpojením autobatérii). Po zdokumentovaní nehody jednotky odtlačili autá na krajnicu a očistili vozovku.

16. Olejová škvrna

Miesto udalosti Hurbanovo, Sládkovičová
Dátum a čas ohlásenia 22.07.2016 o cca. 0:51 hod.
Ohlasovateľ MsP Hurbanovo
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu  Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o uniknuté prevádzkové kvapaliny z vozidla. Jednotka zasypala uniknutú látku sorbentom a očistila vozovku.

 

15. Pomoc ZZS

Miesto udalosti Hurbanovo, Rybárska 90
Dátum a čas ohlásenia 16.07.2016 o cca. 8:15 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednalo sa o nadrozmerného pacienta ženského pohlavia. Pacientka sa už nachádzala vo vákuovom nosítku na posteli. Jednotka DHZ Hurbanovo spolu s jednotkou z OR HaZZ Komárna nadrozmernú pacientku vyniesla pred budovu na transportné nosítka a odovzdala ZZS.
 

 

14. Požiar

Miesto udalosti Hurbanovo, časť Aba
Dátum a čas ohlásenia 07.07.2016 o cca. 21:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar trávnatého porastu
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32, Tatra 148 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa nachádzajú po požiary na zhorenisku skryté ohniská. Jednotka DHZm nasadila 2 útočné C prúdy na likvidáciu skrytých ohnísk. Celé zhorenisko bolo následne jednotkou prekontrolované.

 

13. Požiar

Miesto udalosti Hurbanovo, časť Aba
Dátum a čas ohlásenia 07.07.2016 o cca. 14:11 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar trávnatého porastu
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno, DHZ Imeľ, DHZ Nesvady
Technika Tatra 815 CAS 32, Tatra 148 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o požiar trávnatého porastu väčšej rozlohy. Jednotka DHZm nasadila 2 útočné C prúdy na lokalizáciu a následnú likvidáciu požiaru.
 
 

12. Dopravná nehoda

Miesto udalosti Hurbanovo, Sesílešská časť Aba
Dátum a čas ohlásenia 15.06.2016 o cca. 11:12 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Dopravná nehoda
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o dopravnú nehodu prevráteného jedného OMV červenej farby Škoda 100. Jednotka DHZ Hurbanovo vykonalana na vozidle protipožiarne zabezpečenie vozidla (odpojenie akumulátora). Po zdokumentovaní nehody Políciou bolo vozidlo prevrátené na kolesá a odtlačené na kraj vozovky.
 
 
 

11. Spadnutý strom

Miesto udalosti Hurbanovo, Podzáhradná 15
Dátum a čas ohlásenia 10.06.2016 o cca. 17:33 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o zlomený strom zasahujúci do vozovky, ktorý strhol vedenie mestského rozhlasu a prelomil aj stĺp mestského rozhlasu. Jednotka DHZm Hurbanovo ohraničila miesto a zahájila s ručným mot. náradím pílenie konárov zasahujúcich na vozovku. Vozovka bola následne očistená a prejazd bol umožnený.

 

10. Dopravná nehoda

Miesto udalosti Hurbanovo, Novozámocká 149
Dátum a čas ohlásenia 08.06.2016 o cca. 06:23 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Dopravná nehoda
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Avia A31 DA
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o dopravnú nehodu 2 osobných motorových vozidiel s dvoma zranenými osobami, ktoré ošetrovala Rýchla zdravotná pomoc. Na mieste udalosti sa už nachádzali príslušníci z OO PZ Hurbanovo, ktorý riadili premávku. Jednotka DHZ Hurbanovo ohraničila miesto dopravnej nehody a následne začala vykonávať protipožiarne opatrenia, pričom sa na miesto dostavila jednotka z OR HaZZ Komárno. Kvôli unikajúcim prevádzkovým kvapalinám z oboch vozidiel, bola vozovka posypaná sorbčnou látkou. Po zdokumentovaní dopravnej nehody jednotky odstránili vozidlá z miestnej komunikácie a očistili vozovku. 
 

9. Odchyt bodavého hmyzu

Miesto udalosti Hurbanovo, Komárňanská
Dátum a čas ohlásenia 06.06.2016 o cca. 11:55 hod.
Ohlasovateľ MsP Hurbanovo
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Avia A31 DA
Popis zásahu Jednotka zistla, že sa nachádza hniezdo bodavého hmyzu na strome vedľa chodníka. Roj bol odchytený a následne uložený do nádoby.

 

 

8. Požiar trávnatého porastu

 

Miesto udalosti Hurbanovo - Bohatá, Sládkovičová
Dátum a čas ohlásenia 21.05.2016 o cca. 18:30 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednalo sa o požiar trávnatého porastu o rozlohe cca 100m2. Na lokalizáciu a následnú likvidáciu jednotka nasadila 1 útočný D prúd a jednoduché hasiace prostriedky.

 

 

7. Požiar prístavby RD

 

Miesto udalosti Hurbanovo časť Vík
Dátum a čas ohlásenia 24.04.2016 o cca. 16:13 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Požiar 
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32, Tatra 148 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti sa zistilo, že sa jedná o požiar prístavby RD. Na lokalizáciu a následnú likvidáciu jednotka nasadila dva útočné C prúdy. Kvôly silnému zadimeniu jeden príslušník zasahoval v ADP. Na mieste sa nachádzala aj jedna zranená osoba, ktorej bola poskytnutá laická prvá pomoc a po príchode osádky RZP jednotka odovzdala zranenú osobu, ktorú následne odviezli na vyšetrenie do NsP Komárno. Na miesto udalosti sa dostavili aj príslušníci PZ SR a príslušníci OR HaZZ KN. Bol vyrozumený aj ZPP, ktorý následne zdokumentoval miesto udalosti.
 

 

6. Previerkové cvičenie Heineken Slovensko a.s.

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Novozámocká
Dátum a čas ohlásenia 18.-20.04.2016 o cca. 09:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Likvidácia mimoriadnej udalosti v spoločnosti Heineken SR a.s. v Hurbanove, únik nebezpečnej látky /amoniak NH3/ z technologického zariadenia na kompresorovej stanici v súčinnosti s DHZm Hurbanovo
 

  

5. Previerkové cvičenie Heineken Slovensko a.s.

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Novozámocká
Dátum a čas ohlásenia 18.-20.04.2016 o cca. 09:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Likvidácia mimoriadnej udalosti v spoločnosti Heineken SR a.s. v Hurbanove, únik nebezpečnej látky /amoniak NH3/ z technologického zariadenia na kompresorovej stanici v súčinnosti s DHZm Hurbanovo
 

 

4. Previerkové cvičenie Heineken Slovensko a.s.

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Novozámocká
Dátum a čas ohlásenia 18.-20.04.2016 o cca. 09:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu
Likvidácia mimoriadnej udalosti v spoločnosti Heineken SR a.s. v Hurbanove, únik nebezpečnej látky /amoniak NH3/ z technologického zariadenia na kompresorovej stanici v súčinnosti s DHZm Hurbanovo

 

3. Záchrana mačky zo stromu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Lipová
Dátum a čas ohlásenia 13.02.2016 o cca. 10:30 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 148 CAS 32
Popis zásahu Jednalo sa o uviaznutú mačku vo výške cca. 10 metrov. Pomocou výsuvného rebríka bola mačka odstránená.
 

 

 

2. Odčerpávanie vody z pivničných priestorov

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Pribetská
Dátum a čas ohlásenia 10.02.2016 o cca. 15:30 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednalo sa o zatopené pivničné priestory rodinného domu. Jednotka vodu odčerpala za pomoci plávajúceho čerpadla.
 

 

1. Dopravná nehoda dvoch os. mot. vozidiel

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Novozámocká
Dátum a čas ohlásenia 22.01.2016 o cca. 17:20 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah-DN
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbano, OR HaZZ Komárno
Technika DA Avia A31
Popis zásahu Jednalo sa o dopravnú nehodu dvoch os. mot. vozidie bez zranenia. Príslušníci vykonali protipožiarne zabezpečenie vozidiel. Prevádzkové kvapaliny posypali sorbentom a pozametali .

2015

 

36. Dopravná nehoda os. mot. vozidla

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Nová Trstená
Dátum a čas ohlásenia 26.12.2015 o cca. 13:20 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah-DN
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbano, OR HaZZ Nové Zámky
Technika DA Avia A31
Popis zásahu Jednalo sa o dopravnú nehodu os. mot. vozidla bez zranenia. Príslušníci vykonali protipožiarne zabezpečenie vozidla. Po zdokumentovaní nehody políciou vozidlo prevrátili na kolesá a vytlačili na cestnú komunikáciu.

 

35. Záchrana mačky zo stromu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Družstevná
Dátum a čas ohlásenia 25.10.2015 o cca. 10:15 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbano,
Technika DA Avia A31, Tatra 148 CAS 32
Popis zásahu Jednalo sa o uviaznutú mačku na strome vo výške cca. 10 m. Príslušníci pomocou výsuvného rebríka mačku zachránili bez zranení.

 

 

34. Dopravná nehoda OMV

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Komárňanská
Dátum a čas ohlásenia 20.10.2015 o cca. 22:45 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah - DN
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbano, OR HaZZ Komárno
Technika DA Avia A31
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o dopravnú nehodu OMV ktoré sa po náraze do stromu sa prevrátilo a strom sa zlomil. Zranili sa 2 osoby.
Hasiči vykonali na vozidle protipožiarne zabezpečenie. Zranené osoby pomohli naložiť do vozidiel RZP. Strom bol rozpílený a odstránený z OMV. OMV bolo prevrátené na kolesá.
 

 

 

33. Likvidácia bodavého hmyzu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Podzáhradná
Dátum a čas ohlásenia 3.10.2015 o cca. 10:40 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbano
Technika DA Avia A31
Popis zásahu Jednotka odstránila roj ôs chemickým prostriedkom
 

 

 

32. Likvidácia bodavého hmyzu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Nový dieľ
Dátum a čas ohlásenia 29.9.2015 o cca. 15:50 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbano
Technika DA Avia A31
Popis zásahu Jednotka odstránila roj ôs pomocou vysávaču hmyzu a chemickým prostriedkom
 

31. Padnutý strom na cestnú komunikáciu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Imeľská cesta 064019
Dátum a čas ohlásenia 25.9.2015 o cca. 18:45 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbano, OR HaZZ Komárno
Technika DA Avia A31
Popis zásahu Jednotka spadnutý strom spílila a vozovku očistila.
 

 

30. Likvidácia bodavého hmyzu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Svätopeterská
Dátum a čas ohlásenia 22.9.2015 o cca. 13:20 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika DA Avia A31
Popis zásahu Jednotka odstránila roj ôs pomocou vysávaču hmyzu a chemickým prostriedkom a dieru pod odkvapom zatesnila pomocou stavebnej peny.

 

 

29. Požiar motorového kompresora

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Svätopeterská
Dátum a čas ohlásenia 15.9.2015 o cca. 12:10 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka pomocou 1 útočného C-prúdu požiar zlikvidovala

 

28. Likvidácia bodavého hmyzu

 

Miesto udalosti Imeľ, Agátová
Dátum a čas ohlásenia 15.9.2015 o cca. 08:50 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Avia A31 - DA
Popis zásahu Jednotka pomocou chemického postreku roj osí odstránila.

 

27. Likvidácia bodavého hmyzu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Podzáhradná
Dátum a čas ohlásenia 9.9.2015 o cca. 13:00 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Avia A31 - DA
Popis zásahu Jednotka pomocou odsávaču hmyzu a chemickými prostriedkami čiastočne odstránila osie hniezdo. Nakoľko sa hniezdo nachádzalo v stene domu nebolo ho možné úplne odstrániť.

 

26. Likvidácia bodavého hmyzu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Súdna
Dátum a čas ohlásenia 6.9.2015 o cca. 9:45 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Avia A31 - DA
Popis zásahu Jednotka odstránila osie hniezdo
 

 

 

25. Likvidácia bodavého hmyzu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Komárňanská
Dátum a čas ohlásenia 4.9.2015 o cca. 14:30 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Avia A31 - DA, Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka odstránila roj ôs pomocou vysávaču hmyzu a chemickým prostriedkom a dieru pod odkvapom zatesnila pomocou stavebnej peny.

     

 

24. Odčerpávanie vody

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Konkolyho námestie
Dátum a čas ohlásenia 19.8.2015 o cca. 13:00 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Avia A31 - DA
Popis zásahu Jednotka pomocou plávajúceho a kalového čerpadla odčerpávala vodu zo zatopenej pivničnej miestnosti a kotolne.

 

 

23. Odčerpávanie vody po prívalovom daždi

 

Miesto udalosti Hurbanovo, A. Fesztyho, Konkolyho Thege
Dátum a čas ohlásenia 17.8.2015 o cca. 16:30 hod.
Ohlasovateľ KOS IZSNITRA
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Avia A31 - DA
Popis zásahu Jednotka pomocou plávajúceho čerpadla odčerpávala vodu po prívalovom daždi.

22. Požiar porastu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, časť Nová Trstená
Dátum a čas ohlásenia 11.8.2015 o cca. 19:15 hod.
Ohlasovateľ MsP Hurbanovo
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo,
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Pomocou jedného útočného C prúdu boli ohniská postupne likvidované.

 

21. Likvidácia bodavého hmyzu

 

Miesto udalosti Pribeta, Školská
Dátum a čas ohlásenia 8.8.2015 o cca. 07:20 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo,
Technika Avia A31 - DA
Popis zásahu Roj ôs s hniezdom sa nachádzal v uzatvorenej elektrickej rozvodnej skrini. Jednotka odstránila roj ôs pomocou vysávaču hmyzu a chemickým prostriedkom.

20. Dopravná nehoda

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Novozámocká
Dátum a čas ohlásenia 3.8.2015 o cca. 17:00 hod.
Ohlasovateľ MsP Hurbanovo
Typ zásahu Dopravná nehoda
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo,
Technika Avia A31 - DA
Popis zásahu Jednalo sa o dopravnú nehodu 2 os. mot. vozidiel. 
Jednotka odstránila z vozovky úlomky vzniknuté pri dopravnej nehode a havarované vozidlo odtlačila na kraj komunikácie

 

19. Požiar porastu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, časť Nová Trstená
Dátum a čas ohlásenia 23.7.2015 o cca. 15:00 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo,
Technika Tatra 148 CAS 32
Avia A31 - DA
Popis zásahu Pomocou vodného dela s C-prúdnicou boli skryté ohniská postupne likvidované. 

 

18. Požiar porastu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, časť Nová Trstená
Dátum a čas ohlásenia 23.7.2015 o cca. 12:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra    
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 148 CAS 32
Popis zásahu Veliteľovi DHZ Hurbanovo bolo ohlásené operačným strediskom KOS IZS Nitra požiar suchej trávy v Novej Trstenej.

 

17. Rozsiahly požiar porastu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, časť Nová Trstená
Dátum a čas ohlásenia 20.7.2015 o cca. 17:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra    
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Nové Zámky
Technika Tatra 815 CAS 32
Tatra 148 CAS 32
Popis zásahu Veliteľovi DHZ Hurbanovo bolo ohlásené operačným strediskom KOS IZS Nitra požiar suchej trávy v Novej Trstenej.
Boli vytvorené dva útočné C-prúdy (Tatra 815 CAS 32) , 1 útočný C-prúd (Tatra 148 CAS 32). Bola vyžiadaná cisterna z HaZZ Nové Zámky (Tatra 815-7 CAS 30), hasenie jednoduchými hasiacimi prostriedkami (Genfo vak, lopaty). Bola vyžiadaná Západoslovenská energetika o preverenie el. prúdu v stlpoch.

 

 

16. Požiar kombajnu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Svätopeterská cesta
Dátum a čas ohlásenia 6.7.2015 o cca. 22:20 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo,
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o požiar v motorovej časti kombajnu. Požiar bol zlikvidovaný jedným C prúdom.

 

15. Dopravná nehoda OMV

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Imeľská cesta
Dátum a čas ohlásenia 26.6.2015 o cca. 10:15 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno, OR HaZZ Nové Zámky
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o prevrátené OMV pri rieke Žitava medzi stromami. Vozidlo bolo vyprostené pomocou špeciálnej hydraulickej ruky.


 

 

14. Likvidácia bodavého hmyzu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, 8. Mája
Dátum a čas ohlásenia 24.6.2015 o cca. 19:50 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo,
Technika Avia A31 DA
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o hniezdo so sršňami pod altánkom. Sršne boli zlikvidované vysávačom hmyzu.
 

 

 

13. Požiar prístavby RD

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Súdna
Dátum a čas ohlásenia 23.6.2015 o cca. 21:45 hod.
Ohlasovateľ MsP Hurbanovo
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo,
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o požiar prístavby RD ktorý bol čiastočne likvidovaný majiteľom domu.

 

 

12. Asistencia pre políciu pri domove prehliadke

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Jirásková
Dátum a čas ohlásenia 23.6.2015 o cca. 18:15 hod.
Ohlasovateľ OO PZ Hurbanovo
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo,
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o policajnú akciu s domovou prehliadkou. Pri prehliadke povalových priestorov bolo potrebné použiť výsuvný rebrík.

 

11. Unik prevádzkovej kvapaliny

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Tichá 6
Dátum a čas ohlásenia 19.6.2015 o cca. 08:30 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Avia DA A31
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o únik benzínu z OMV Peugeot 307

 

 

9. Odlomený konár

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Komárňanská
Dátum a čas ohlásenia 12.6.2015 o cca. 21:20 hod.
Ohlasovateľ MsP Hurbanovo
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Avia A31 DA, Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná odlomený konár Platana Javorolistého ktorý ohrozuje chodcov. Kvôli vysokej výške bola vyžiadaná výšková tecnika pomocou ktorej bol konár odstránený trhacím hákom.

 

 

8. Roj včiel

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Nová Trstená
Dátum a čas ohlásenia 8.6.2015 o cca. 18:00 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, 
Technika Avia A31 DA,
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o roj včiel v rohu kôlne v škárach medzi izoláciou a obkladom. Roj bol odstránený.

 

7. Zlomený strom

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Nejedlého
Dátum a čas ohlásenia 7.6.2015 o cca. 17:15 hod.
Ohlasovateľ MsP Hurbanovo
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, 
Technika Avia A31 DA,
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o zlomený strom ktorý tvorí prekážku na cestnej komunikácii. Konár stromu spôsobil menšiu škodu na OMV ktoré stálo na kraji cesty. Strom bol spílený a odstránený z komunikácie. 

 

 

 

6. Odchyt bodavého hmyzu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Komenského
Dátum a čas ohlásenia 6.6.2015 o cca. 13:00 hod.
Ohlasovateľ MsP Hurbanovo
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, 
Technika Avia A31 DA,
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o roj včieľ na strome. Roj bol odpílený s konárom a umiestnený do záchytnej nádoby. Po odchyte bol roj odovzdaný včelárovi.

 

 

 

5. Odchyt bodavého hmyzu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Komárňanská
Dátum a čas ohlásenia 31.5.2015 o cca. 19:15 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, 
Technika Avia A31 DA,
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o roj včieľ na strome. Roj bol odlomený s konárom a umiestnený do záchytnej nádoby. Po likvidácii bol vypustený do prírody

 

4. Previerka

 

 

3. Vyprostenie osobného motorového vozidla

 

Miesto udalosti Hurbanovo, cesta 64
Dátum a čas ohlásenia 9.2.2015 o cca. 17:35 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, 
Technika Tatra 815 CAS 32,
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti hasiči DHZ Hurbanova vyprostili zapadnuté vozidlo pomocou ťažného lana

 

2. Tragický požiar zariadenia sociálnych služieb

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Športová
Dátum a čas ohlásenia 31.1.2015 o cca. 20:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno, OR HaZZ Nové Zámky
Technika Tatra 815 CAS 32, Tatra 148 CAS 32
Popis zásahu Po príchode na miesto udalosti hasiči DHZ Hurbanova prieskumom zistili že sa jedná o požiar jednej izby. Ihneď sa začala likvidácia požiaru, vytvoril sa jeden útočný prúd za použitia autonómneho dýchacieho prístroja kvôli silnému zadymeniu.
Aj napriek včasnému prvotnému zásahu hasičov DHZ Hurbanovo sa po odvetraní priestorov zistilo že došlo k úmrtiu dvoch osôb. 
5 osôb bolo zranených ktorý sa nadýchali splodinami horenia.
48 ľudí bolo evakuovaných do voľných priestorov.
Zasahovalo 7 hasičov DHZ Hurbanovo.

 

 

1. Likvidácia motorového oleja z cestnej komunikácie

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Novozámocká
Dátum a čas ohlásenia 20.1.2015 o cca. 18:20 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3 k dopravnej nehode nákladného mot. vozidla s chodcom. Pri zrážke došlo k úniku motorového oleja z nákladného priestoru. Vytečený olej bol posypaný sorbentom a odstránený z cestnej komunikácie.
 

 

 

2014

38. Záchrana chránených netopierov

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Komárňanská
Dátum a čas ohlásenia 22.12.2014 o cca. 10:00 hod.
Ohlasovateľ Mestská Polícia Hurbanovo
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo,
Technika DA Avia A31
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3 k chráneným netopierom ktoré našli pod strešnou krytinou pracovníci pri rekonštrukcii budovy. Príslušníci DHZm Hurbanovo pozbierali cca. 150 kusov netopierov a odovzdali ochranárom zvierat.
 

 

37. vyvrátený strom

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Slobody
Dátum a čas ohlásenia 20.12.2014 o cca. 08:20 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo,
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3 k vyvrátenému stromu na telekomunikačné vedenie. Strom bol spílený.
 

 

36. Dopravná nehoda úžitkového motorového vozidla

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Chotínska
Dátum a čas ohlásenia 13.12.2014 o cca. 00:00 hod.
Ohlasovateľ Mestská Polícia Hurbanovo
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo,
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+2 k dopravnej nehode úýitkového motorového vozidla. Po náraze do telekomunikačného stlpa došlo k zlomeniu stlpa a spadnutiu na cestnú komunikáciu. Príslušníci stlp odstránili z vozovky.
 

 

35. únik plynu po náraze osobného motorového vozidla

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Podzáhradná
Dátum a čas ohlásenia 16.11.2014 o cca. 14:00 hod.
Ohlasovateľ Mestská Polícia Hurbanovo
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3 k úniku plynu z prípojky po náraze osobného motorového vozidla. Boli vykonané protipožiarne opatrenia. únik bol utesnený pracovníkom SPP.

 

 

34. Pátranie po osobe so zdravotnými problémami

 

Miesto udalosti Komárno, časť  Lándor
Dátum a čas ohlásenia 15.9.2014 o cca. 22:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+5 k osobe so srdečnými zdravotnými problémami ktorá nemá pri sebe lieky a potrebuje technickú pomoc nakoľko má pri rybačke v obci Lándor pri rieke Nitra zapadnuté OMV do blata. Po príchode na miesto udalosti jednotka pri rieke Nitra zahájila pátranie po osobe  v počte 3 členovia nakoľko nebola známa jeho presná poloha. Po lokalizácii osoby jednotka DHZm Hurbanovo vyprostila OMV z blata a odovzdala majiteľovi.

 

33. Odčerpávanie vody po prívalovom daždi

 

Miesto udalosti Šípová, Orechová, Šáradská
Dátum a čas ohlásenia 14.9.2014 o cca. 20:00 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Avia A 31 DA
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+5 k odčerpávaniu zatopených ulíc v dôsledku prívalových dažďov.

 

32. Odčerpávanie vody po prívalovom daždi

 

Miesto udalosti Rybárska, Šípová, Orechová, Šáradská, Konkolyho Thege
Dátum a čas ohlásenia 12.9.2014 o cca. 10:30 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Avia A 31 DA
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+5 k odčerpávaniu zatopených ulíc v dôsledku prívalových dažďov.

 

 

31. Dopravná nehoda osobných mot. vozidiel

 

Miesto udalosti Novozámocká
Dátum a čas ohlásenia 10.9.2014 o cca. 16:40 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+2 k dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel s jednou zranenou osobou. Bol odstránený únik prevádzkových kvapalín a úlomkov z cestnej komunikácie. Po zdokumentovaní DN boli vozidlá odstránené mimo vozovky.

 

 

30. Dopravná nehoda osobných mot. vozidiel

 

Miesto udalosti Pribetská cesta
Dátum a čas ohlásenia 2.9.2014 o cca. 12:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, HaZZ Nové Zámky
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3 k dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel. Jedna zranená osoba bola RZP transportovaná do nemocnice. Po zdokumentovaní DN bolo vozidlo odstránené mimo vozovky.

 

29. Požiar nelegálnej skládky odpadu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Železničná
Dátum a čas ohlásenia 12.8.2014 o cca. 22:30 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+2 k požiaru skládky odpadu. Požiar bol zlikvidovaný jedným C prúdom.

 

 

28. Likvidácia bodavého hmyzu

Miesto udalosti Hurbanovo, Sládkovičová
Dátum a čas ohlásenia 4.8.2014 o cca. 11:15 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Technický zásah-Bodavý hmyz
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika DA Avia A31
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+1. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že bodavý hmyz (osy) sa nachádzajú na skrytom mieste pod vonkajším schodiskom medzi panelmi v škáre. Jednotka DHZm Hurbanovo pomocou drtiča bodavého hmyzu odstránila hniezdo v pivničnom priestore a vo vonkajšej časti po rozobratí škáry našla ďalšie veľké hniezdo s rojom a zlikvidovala drtičom a chemickým sprejom na osi.

 

 

27. Požiar drevených pilín v silážnej nádrži

Miesto udalosti Hurbanovo, Komárňanská
Dátum a čas ohlásenia 31.7.2014 o cca. 15:45 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+4. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o požiar drevených pilín v silážnej nádži na uskladnenie. Jednotka DHZm Hurbanovo zahájila zásah 2 útočnými C prúdmi z montážnej plošiny a pri zemi na vstupe do sila. Po lokalizácii a ochladení bola zabezpečená asistenčná hliadka DHZm Hurbanovo ktorá pri vyprázdňovaní nádrže ochladzovala dohášala zbytky tlejúcich pilín. 

 

 

26. Požiar v pivničnom priestore

Miesto udalosti Hurbanovo, Komárňanská
Dátum a čas ohlásenia 25.7.2014 o cca. 11:45 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+4. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o požiar v pivničných priestoroch RD. Pred príchodom jednotky bol požiar zlikvidovaný. Vykonalo sa odvetranie priestoru. Príčinou požiaru bol skrat v elektrickom vedení.

 

25. Požiar Rodinného domu

Miesto udalosti Hurbanovo, Pribetská
Dátum a čas ohlásenia 18.7.2014 o cca. 22:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o požiar v elektrickej skrini na stene RD . Rozvodová skriňa bola uhasená práškovým hasiacim prístrojom a odpojený prúd na stlpe elektrického vedenia. Požiar sa následne rozšíril na strešnú konštrukciu domu. Jednotka DHZm Hurbanovo zahájila zásah 1 útočným C prúdom. Požiarom vznikla majiteľovi predbežná škoda vo výške 10000 eur.

 

24. Požiar strešnej konštrukcie Rodinného domu

Miesto udalosti Hurbanovo, Lipová
Dátum a čas ohlásenia 18.7.2014 o cca. 15:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+4. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o požiar v povalovom priestore rodinného domu. Jednotka DHZm Hurbanovo zahájila zásah 1 útočným D prúdom. Príčinou požiaru bol úder bleskou do vrchnej časti domu. Požiarom vznikla majiteľovi škoda vo výške 900 eur.

 

 

23. Požiar kombajnu

Miesto udalosti Hurbanovo, Nová Trstená
Dátum a čas ohlásenia 14.7.2014 o cca. 23:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o požiar v  zadnej časti kombajnu. Jednotka DHZm Hurbanovo zahájila zásah 1 útočným C prúdom. Po zlikvidovaní požiaru sa zistilo že požiar vznikol kvôli technickej poruche pri káblových zväzkoch riadiacej jednotky. Požiarom vznikla českej firme škoda 1000 eur. Uchránená hodnota 200000 eur.

 

22. Požiar garáže a kuchynky vo dvore RD

Miesto udalosti Imeľ, Krajná
Dátum a čas ohlásenia 30.6.2014 o cca. 18:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Nové Zámky, HS HaZZ Kolárovo, DHZo Imeľ
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o požiar garáže a kuchynky. Vo vnútri sa nachádzala tlaková flaša a kanister s benzínom. Po schladení boli vynesené z budovy. 
 

 

 

21. Požiar skládky odpadu

Miesto udalosti Hurbanovo, Lipová
Dátum a čas ohlásenia 28.6.2014 o cca. 16:30 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o požiar skládky odpadu ktorý sa šíril na susedné pozemky. Požiar bol zlikvidovaný 1 útočným C prúdom. Predbežná výška škody je 300 eur.
 

 

20. Požiar foliovníkov

Miesto udalosti Hurbanovo, časť Vík
Dátum a čas ohlásenia 23.6.2014 o cca. 22:15 hod.
Ohlasovateľ Obyvateľ
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o požiar 2 foliovníkov s kvetinami. Požiar uhasil majiteľ svojpomocne pomocou hadíc. Predbežná výška škody je 3000 eur.
 
 

19. Požiar umývačky riadu

Miesto udalosti Hurbanovo, Podzáhradná
Dátum a čas ohlásenia 20.6.2014 o cca. 15:30 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32, Tatra 148 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+6. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o požiar umývačky riadu. Priestory rodinného domu boli odvetrané. 
 

 
Ads by SaveLotsAd Options
 

18. Požiar nelegálnej skládky odpadu

Dňa 15.6.2014 o cca. 21.00 hod. bol ohlásený Hasičskému zboru Hurbanovo operačným strediskom KOS IZS Nitra požiar nelegálnej skládky odpadu v Kotelnici pri obci Bajč.
Hasičský zbor mesta Hurbanovo bolo vyslané s technikou Tatra 815 CAS 32 s osádkou 1+3 a Tatra 148 CAS 32 s osádkou 1+1. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o bývalú pieskovú baňu s rozlohou cca 3 ha kde horela nelegálna skládka  a lesný porast. Na mieste už požiar likvidovali príslušníci OR HAZZ Nové Zámky. Pre silné zadymenie bolo nutné použit autonomne dýchacie prístroje. Pre ťažko dostupný terén , veľkú rozlohu a zlú viditelnost bol bol tento fyzicky náročný zásah ukončený o 01:20 hod.

 

 

17. Požiar trávnatého porastu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Piesková
Dátum a čas ohlásenia 8.6.2014 o cca. 12:30 hod.
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32, Tatra 148 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+5. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o požiar trávnatého porastu. Požiar bol zlikvidovaný dvoma C prúdmi.

 

16. Dopravná nehoda osobného motorového vozidla

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Komárňanská
Dátum a čas ohlásenia 6.6.2014 o cca. 22:30 hod.
Ohlasovateľ MsP Hurbanovo
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32, Avia A31 DA
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+4. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o dopravnú nehodu OMV Škoda Octavia ktorej vodič nezvládol riadenie a narazil do betonového múrika. Dôsledkom nárazu a poškodenia unikali prevádzkové kvapaliny. Bola nariadená likvidácia olejového filmu pomocou sypkého sorbentu. Pri nehode nedošlo k žiadnemu zraneniu.

 

 

15. Lividácia oleja z cestnej komunikácie

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Podzáhradná
Dátum a čas ohlásenia 4.6.2014 o cca. 18:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Avia A31 DA
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o prevádzkovú kvapalinu (olej)  v strede cestnej komunikácie v dÍžke 600 metrov a šírky 1 meter. Olej unikol z nákladného motorového vozidla značky Liaz. Olej bol posypaný sypkým sorbentom.

 

14. Požiar rodinného domu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Pribetská
Dátum a čas ohlásenia 31.5.2014 o cca. 17:35 hod.
Ohlasovateľ Mestská Polícia Hurbanovo
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32, Tatra 148 CAS 32, Avia A31 DA
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+9 k požiaru rodinného domu. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že sa jedná o požiar podkrovia a izby rodinného domu. Požiar bol zlikvidovaný jedným C prúdom s použitím ADP s ochranným pretlakom. 
 

 

 

13. Požiar trávnatého porastu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Piesková
Dátum a čas ohlásenia 1.5.2014 o cca. 17:20 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+2 k požiaru trávnatého porastu. Požiar bol zlikvidovaný jedným C prúdom.
 

12. Likvidácia včiel

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Sládkovičova
Dátum a čas ohlásenia 1.5.2014 o cca. 15:25 hod.
Ohlasovateľ MsP Hurbanovo
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo,
Technika Avia A31 DA
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+2 .Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že na druhom poschodí z vonkajšej strany panelového domu v škáre medzi panelmi sa nachádza väčšie množstvo včiel. Počas zásahu bola jednotka prevelená k požiaru trávnatého porastu.
 

 

11. Požiar nelegálnej skládky odpadu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Gaštanová
Dátum a čas ohlásenia 20.4.2014 o cca. 22:15 hod.
Ohlasovateľ strážna služba firmy Namex
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo,
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3 k požiaru skládky odpadu. Požiar bol zlikvidovaný jedným C prúdom.

 

 

10. Požiar nelegálnej skládky odpadu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Gaštanová
Dátum a čas ohlásenia 6.4.2014 o cca. 21:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3 k požiaru skládky odpadu. Požiar bol zlikvidovaný jedným C prúdom.

 

 

9. Požiar uskladneného dreva

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Svätopeterská
Dátum a čas ohlásenia 31.3.2014 o cca. 02:15 hod.
Ohlasovateľ Mestská Polícia Hurbanovo
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3 k požiaru uskladneného dreva pri rodinnom dome. Požiar bol zlikvidovaný jedným D prúdom.
 

 

8. Likvidácia ôs pri rodinnom dome

 

Miesto udalosti Mudroňovo
Dátum a čas ohlásenia 22.3.2014 o cca. 12:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika DA Avia A31
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+2 k osám ohrozujúcim obyvateľov rodinného domu a malého dieťaťa ktorý bol silne alergický na bodavý hmyz. Osie hniezda sa nachádzali na povale. Boli odstránené a postriekané chemickou látkou.
 

 

 

7. strhnutý plech z vodojemu

 

Miesto udalosti Hurbanovo, A.Fesztyho
Dátum a čas ohlásenia 19.3.2014 o cca. 14:30 hod.
Ohlasovateľ MsPolícia Hurbanovo
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika DA Avia A31
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+4 k strhnutému hliníkovému plášťu z vežového vodojemu na sídlisku stred kvôli silnému vetru. Nebezpečný priestor bol ohraničený vymedzovacou páskou.
 

 

 

6. Vyvrátený strom

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Komárňanská
Dátum a čas ohlásenia 16.3.2014 o cca. 18:20 hod.
Ohlasovateľ IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika DA Avia A31
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+4 k vyvrátenému stromu ktorý ohrozoval budovu reformovanej cirkvi. Strom bol popílený mot. pílou.
 

 

 

 

5. Dopravná nehoda os. mot. vozidla Citroen C3

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Novozámocká
Dátum a čas ohlásenia 12.3.2014 o cca. 04:15 hod.
Ohlasovateľ MsP Hurbanovo
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3 k dopravnej nehode os. mot. vozidla Citroen C3 ktoré narazilo do stromu. Vozidlo bolo vyprostené z járku mimo cesty a odtlačené na priľahlé parkovisko
 

 

 

4. Požiar trávnatého porastu a ovocných stromov

 

Miesto udalosti Bajč
Dátum a čas ohlásenia 7.3.2014 o cca. 13:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Nové Zámky
Technika Tatra 815 CAS 32,
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3 k požiaru trávnatého porastu a ovocných stromov na . Požiar porastu bol rýchle lokalizovaný a zásahom sa podarilo zabrániť ďalšiemu šíreniu plameňov. Požiar bol zlikvidovaný jedným D prúdom, hasiacim vakom a lopatami.
 

 

 

3. Požiar chladiarenskeho návesu a umelohmotných sudov

 

Miesto udalosti Hurbanovo
Dátum a čas ohlásenia 28.2.2014 o cca. 16:30 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32, Tatra 148 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 2 x 1+4 k požiaru chladiarenskeho návesu a umelohmotných sudov. Požiar bol zlikvidovaný dvoma C prúdmi.
 

 

2. Požiar záhradnej chatky

 

Miesto udalosti Hurbanovo
Dátum a čas ohlásenia 28.1.2014 o cca. 22:45 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+4 k požiaru záhradnej chatky. Požiar bol zlikvidovaný dvoma C prúdmi.
 

 

1. Požiar poľovníckeho domu v Chotíne

 

Miesto udalosti Chotín
Dátum a čas ohlásenia 28.1.2014 o cca. 06:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Nové Zámky, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32, Tatra 148 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 2 x 1+1 k rozsiahlemu požiaru poľovníckeho domu. 

 


 

2013

 

18. Požiar veľkoobjemových kontajnerov v areáli firmy Kenzel

 

 

Ads by SaveLotsAd Options
 
Miesto udalosti Hurbanovo - Novozámocká cesta
Dátum a čas ohlásenia 17.12.2013 o cca. 23:20
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Nové Zámky, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3 k požiaru skladu. Nakoniec sa zistilo že sa jedná o požiar 2 ks veľkoobjemových kontajnerov so smeťami.

ilustračné foto

17. Technický výjazd - spadnutý strom a telekomunikačný stlp na cestnej komunikácii

 

Miesto udalosti Hurbanovo - Novozámocká cesta, Holanovo
Dátum a čas ohlásenia 6.12.2013 o cca. 15:00
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický výjazd
Zasahovali jednotky MsHZ Hurbanovo
Technika Avia A31 DA
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná v počte 1+3. Sprejazdnenie cestnej komunikácie 1/64 v časti medzi Bohatou a Pavlovým dvorom kvôli spadnutému stromu. Odstránenie telekomunikačného stĺpa z cesty Hurbanovo časť Holanovo.

 

  

 

 

16. Technický výjazd - únik plynu

 

Miesto udalosti Hurbanovo - Priemyselný park
Dátum a čas ohlásenia 5.12.2013 o cca. 17:50
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický výjazd - únik plynu
Zasahovali jednotky MsHZ Hurbanovo, HaZZ Nové Zámky
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná k úniku plynu v počte 1+3. Upchatie ulomeného plynového vedenia za pomoci technickej zátky s technikom SPP.

 

 

 

15. Dopravná nehoda os. mot. Peugeot 206 a Škoda Felícia

 

Ads by SaveLotsAd Options
 
Miesto udalosti Hurbanovo - ul. Slobody
Dátum a čas ohlásenia 2.10.2013 o cca. 16:10
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický výjazd - Dopravná nehoda
Zasahovali jednotky MsHZ Hurbanovo, HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32,
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná k dopravnej nehode v počte 1+3. Bolo vykonané protipožiarne opatrenie- odpojenie akumulátora vozidla, zisťovanie úniku prevádzkových kvapalín.

 

 

14. Dopravná nehoda os. mot. vozidla Renault Clio

 

 

Miesto udalosti Hurbanovo - Sesílešská cesta
Dátum a čas ohlásenia 26.9.2013 o 11:00
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický výjazd - Dopravná nehoda
Zasahovali jednotky MsHZ Hurbanovo, HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32,
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná k dopravnej nehode v počte 1+2. Bolo vykonané protipožiarne opatrenie- odpojenie akumulátora vozidla, zisťovanie úniku prevádzkových kvapalín.

 

 

 

 

13. Požiar kontajnera

 

Miesto udalosti Hurbanovo - Podzáhradná
Dátum a čas ohlásenia 30.8.2013 o 05:41
Ohlasovateľ Občan
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky MsHZ Hurbanovo
Technika Tatra 148 CAS 32,
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná k požiaru kontajnera v počte 1+3. Nasadený bol jeden C prúd.

 

 

12. Požiar trávnatého porastu

 

Ads by SaveLotsAd Options
 
Miesto udalosti Hurbanovo - za železničnou traťou
Dátum a čas ohlásenia 18.8.2013 o 10:50
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky MsHZ Hurbanovo, HaZZ Komárno, HU ŽSR Nové Zámky
Technika Tatra 148 CAS 32, Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná k požiaru trávnatého porastu v počte 1+1 a 1+2. Nasadený bol jeden C prúd.

 

 

11. Požiar trávnatého porastu a strniska

 

Miesto udalosti Marcelová
Dátum a čas ohlásenia 18.8.2013 o 13:15
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky MsHZ Hurbanovo, HaZZ Komárno, HaZZ Nové Zámky
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná k požiaru trávnatého porastu a strniska v počte 1+3. Nasadené vodné delo.

 

 

10. Požiar trávnatého porastu

 
Miesto udalosti Hurbanovo pri rieke Žitava
Dátum a čas ohlásenia 18.8.2013 o 17:15
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky MsHZ Hurbanovo, HaZZ Komárno,
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná k požiaru trávnatého porastu v počte 1+3. Nasadené vodné delo a jeden C prúd.
 

 


 

9. Požiar dreveného plotu

 

Ads by SaveLotsAd Options
 
Miesto udalosti Hurbanovo - Podzáhradná
Dátum a čas ohlásenia 15.8.2013 o 05:50
Ohlasovateľ Občan Hurbanova
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky MsHZ Hurbanovo,
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná k požiaru dreveného plotu v počte 1+2. Nasadený bol jeden C prúd.

 

 

8. Požiar rodinného domu

 

Miesto udalosti Hurbanovo - Pozáhradná
Dátum a čas ohlásenia 11.8.2013 o 04:30
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Požiar
Zasahovali jednotky MsHZ Hurbanovo, Iveco Trakker CAS 30 z Komárna
Popis zásahu Jednotka bola vyslaná k požiaru rodinného domu v počte 1+4. Nasadený bol jeden C prúd. Rýchlym zásahom bolo zabránené rozšíreniu požiaru na celý obytný dom.

 

7. Likvidácia následkov veternej smršte a prívalových dažďov

5.7.2013
Ul. Ordodyho – Odčerpávanie vody zo zaplaveného dvora a odstraňovanie spadnutého stromu z komunikácie. 
Ul. Pribetská - ohraničenie spadnutého elektrického vedenia
Ul. Nový Diel, Žitavská, Novozámocká – odstraňovanie spadnutých stromov z komunikácií.
Ul. Nová,Železničná- ohraničenie spadnutého elektrického vedenia

 

 

 

 

 

 

6. Pomoc pri povodniach Komárno

 

Dňa 7 a 8.6. sme zasahovali v Komárne pri zvládaní povodňovej vlny. Plnili sme počas dvoch dní vrecia pieskom a pomáhali pri zabezpečovaní a spevňovaní hrádzí.

 

Fotogaléria5. Odčerpávanie vody

 

Dňa 1.6.2013 sme odčerpávali vodu pred kultúrnym domom kde sa po prívalovom daždi nahromadila voda.

 

 

 

 

 

4. Technická pomoc pri otváraní garážových dverí

Dňa 16.3.2013 o 19:32 hod. bola naša hasičská jednotka požiadaná operačným strediskom IZS Nitra o technickú pomoc pri otvorení garážových dverí kde sa nachádzala osoba ktorá sa vyhrážala spustením výfukových plynov z motorového vozidla. Po dorazení jednotky (7 min.) na miesto udalosti nám policajná hliadka oznámila že osoba otvorila dvere a bola privolaná lekárska pomoc.

 

 

3. Odstránenie snehu zo strechy

Dňa 16.3.2013 o 7:30 hod. bola vyžiadaná pomoc od našej hasičskej jednotky zamestnancami LIDL Hurbanovo. Na mieste udalosti sme zistili že sa jedná o visiaci sneh ohrozujúci nakupujúcich ludí. Visiaci sneh sme odstránili pomocou trhacieho háku.

 

  

 

 

2. Vyprošťovanie motorových vozidiel

Dátum,čas: 15.3.2013 o 5:45 hod.

Miesto: Hurbanovo, časť Pavlov dvor, Ďulov dvor

Technika:  Tatra 148 CAS 32

 

   

 

 

 

1. únik prevádzkových kvapalín z neznámeho motorového vozidla

Dátum,čas: 22.2.2013 o 12:40

Miesto: Hurbanovo, ul. súdna

Technika:  DA Avia A 31

Činnosť: Odstraňovanie ropných látok z mot. vozidla

 

2012

 

9. Požiar osobného motorového vozidla Opel Omega a trávnatého porastu

 

Dátum a čas: 9.9.2012

Miesto:Hurbanovo časť Aba

Popis: Privolaný na pomoc pre HaZZ Komárno a Kolárovo.

Odstránenie mot. vozidla z prístupovej komunikácie a dohášanie požiaru

Technika: Tatra 148 CAS 32

FOTOGRAFIE

 

 

 

8. Požiar osobného motorového vozidla Škoda Fabia

Dátum a čas: 28.5.2012 o 21:50 hod.

Miesto:Hurbanovo časť Aba

Popis: Bez zásahu- už sa tam nachádzali príslušníci HaZZ Komárno

ktorý zlikvidovali požiar vysokotlakým prúdom.

Technika: Tatra 148 CAS 32

 

7. Požiar porastu a lesíka

Dátum a čas: 19.5.2012 o 14:00 hod.

Miesto:Hurbanovo časť Konkoľ

Popis: Oheň likvidovali príslušníci MsHZ Hurbanovo a

privolaný boli na pomoc aj HaZZ Komárno s technikou MB Atego.

Technika: Tatra 148 CAS 32

Fotografie

 

6. Požiar porastu a lesíka

Dátum a čas: 19.5.2012 o 14:00 hod.

Miesto:Hurbanovo časť Konkoľ

Popis: Oheň likvidovali príslušníci MsHZ Hurbanovo a

privolaný boli na pomoc aj HaZZ Komárno s technikou MB Atego.

Technika: Tatra 148 CAS 32

 

 

5. Požiar rodinného domu

Dňa 13.5.2012 o cca. 9:30 hod. bol nahlásený operačným strediskom IZS v Nitre požiar rodinného domu v časti Konkoľ. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne s technikou MB Atego a členovia Mestského Hasičského Zboru v Hurbanove s technikou Tatra 148 CAS 32 ktorý zabezpečovali kyvadlovú dopravu vody. Zásah trval. cca. 2:15 hod.

Fotografie

 

 

4. Požiar trávnatého porastu a lesíka

Dňa 05.04.2012 o cca. 13:30 bol mestskou políciou Hurbanova nahlásený požiar trávnatého porastu členom Mestského Hasičského Zboru Hurbanovo v mestskej časti Vík.

Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o požiar trávnatého porastu a lesíka.

Po lokalizácii bol zlikvidovaný požiar s technikou Tatra 148 CAS 32 jedným C prúdom a lopatami.

Príčinou vzniku požiaru bolo pravdepodobne vypaľovanie  . Pri zásahu nedošlo k zraneniu osôb. Zásah trval cca. 1 hod 10 min.

Fotografie

 

3. Požiar trávnatého porastu

Dňa 17.3.2012 o cca. 11:00 bol nahlásený požiar v objekte miestnej organizácie holubárov členom MHZ Hurbanovo ktorý vtom čase vykonávali brigádu na hasičskej zbrojnici.

Vďaka pohotovej reakcii členov ktorý vykonali výjazd s Tatrou 148 zlikvidovali požiar jedným C prúdom a lopatami.

Príčinou vzniku požiaru bola nedbanlivosť pri práci s karbobrúskou  . Pri zásahu nedošlo k zraneniu osôb. Zásah trval cca. 20 min.

Fotografia

 

2 .Odčerpávanie vody

Dňa 11.2.2012 o cca. 19:00 boli príslušníci MHZ Hurbanovo požiadaný zo strany HaZZ Komárno na technický zásah do mesta Komárno. Po príchode bolo zistené že sa jedná o prasknutý vodovod v telekomunikačných miestnostiach budovy T-COM. Bola použitá technika DA Avia A31 na odčerpávanie plávajúce čerpadlo PH 1200. Zásah trval cca. 5 hod.

Fotografie

1. Požiar vysokozdvižného vozíka

Dňa 30.1.2012 o cca. 10:45 bol spozorovaný veliteľom MHZ Hurbanovo požiar vysokozdvižného vozíka vo firme Heineken Slovensko a.s.

Po rýchlom presune s osobným vozidlom na Hasičskú zbrojnicu vykonal výjazd s Tatrou 148 s ktorou zlikvidoval požiar jedným C prúdom.

Po uhasení požiaru dorazili aj príslušníci HaZZ Komárno. Pri zásahu nedošlo k zraneniu osôb. Zásah trval cca. 1 hod.

Fotografie

 

 

 

 

 


2011

Požiar trávnatého porastu

Dňa 19.10.2011 o cca.12:30 bol nahlásený požiar oproti čerpacej stanici JURKI-HAYTON náčelníkom mestskej polície. Po príchode na miesto udalosti bolo zistené že sa jedná o požiar trávnatého porastu a trstiny. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne s technikou MB Atego a Iveco Trakker a členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Hurbanove s technikou Tatra 148 CAS 32 jedným C prúdom. Zásah trval. cca. 1:30 hod.

fotografie

 

Výjazd kvôli osám 

Dňa 10.9.2011 o 10:00 sme absolvovali výjazd kvôli osám ktoré ohrozovali obyvateľa rodinného domu. Po nasadení ochrannej včelárskej kukly sa jednému z hasičov žltočierne potvory podarilo zlikvidovať. Použili sme hasiaci prístroj a repelent. 

1 2 3 4

Odstraňovanie následkov búrky

Dňa 18.7.2011 o 21:30 sme absolvovali výjazd kvôli búrke ktorá sa prehnala územím nášho mesta. Odstraňovali sme stromy spadnuté na cesty, privalený strom na strechu budovy, konár spadnutý na osobné motorové vozidlo. Najviac práce bolo na ul. 1 mája a na ceste smerom na Konkoľ. Bola použitá motorová píla Husqvarna. Záplavy sa nášmu mestu tentoraz našťastie vyhli. Zásah trval cca. do 2:00 hod. Pri zásahu nedošlo k zraneniu príslušníkov Dobrovoľného Hasičského Zboru Hurbanovo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Požiar rodinného domu

Dňa 2.7.2011 o 11:50 bol ohlásený požiar rodinného domu v mestskej časti Konkoľ. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne s technikou MB Atego s jedným vysokotlakým prúdom a členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Hurbanove s technikou Tatra 148 CAS 32 jedným C prúdom. Zabezpečovali sme kyvadlovú dopravu vody. Zásah trval. cca. 1:30 hod. Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania. 

1 2 3

 

Požiar Unimobunky

Dňa 21.6.2011 o 21:30 bol ohlásený požiar unimobunky v mestskej časti Konkoľ. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne s technikou MB Atego, Iveco Trakker s jedným vysokotlakým prúdom a členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Hurbanove s technikou Tatra 148 CAS 32 jedným C prúdom. Zásah trval. cca. 1:30 hod. 

Foto 1 2 3

 

Požiar základnej a materskej školy

Dňa 27.4.2011 o 21:10 bol ohlásený požiar budovy bývalej základnej a materskej školy v Bohatej. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne s technikou MB Atego, Iveco Trakker s jedným vysokotlakým prúdom a členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Hurbanove s technikou Tatra 148 CAS 32 zabezpečili kyvadlovú dopravu vody. Zásah trval cca. 3:50 hod.

1

 

6. Previerkové cvičenie Heineken Slovensko a.s.

 

Miesto udalosti Hurbanovo, Novozámocká
Dátum a čas ohlásenia 18-20.4.2016 o cca. 09:00 hod.
Ohlasovateľ KOS IZS Nitra
Typ zásahu Technický zásah
Zasahovali jednotky DHZ mesta Hurbanovo, OR HaZZ Komárno
Technika Tatra 815 CAS 32
Popis zásahu Likvidácia mimoriadnej udalosti v spoločnosti Heineken SR a.s. v Hurbanove, únik nebezpečnej látky /amoniak NH3/ z technologického zariadenia na kompresorovej stanici v súčinnosti s DHZm Hurbanovo