Hasičská zbrojnica bola postavená v rámci tzv., akcie ,,Z“.  V minulosti tu bola zriadená okresná záchranná jednotka, ktorá bola aj pri zdolávaní väčších požiarov ako napr. pri požiari v pivovare Zlatý Bažant, či známeho observatória v našom meste.

Budova má 3 garážové priestory s technikou, 6 miestností, zasadačku a sklad ktorý využíva HaZZ Komárno.