Hasiči vlani zachraňovali ľudí a nakoniec aj 150 netopierov

Výročná členská schôdza 2014

fotografie

   

Návšteva Náčelníka GŠ OSSR - Geneálporučíka Petra Vojteka

Dňa 21.12.2013 nás navštívil Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl SR - Generálporučík Peter Vojtek. Dostali sme od pána generála veľmi pekný dar v podobe pamätnej plakety z príležitosti 20. výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Tento dar je o to vzácnejší, že nám ho odovzdal osobne.

 
 
 

Hasičská súťaž o pohár primátorky mesta Hurbanovo

Súťaž o pohár primátorky mesta Hurbanovo

Výsledková listina súťaže

Fotografie zo súťaže 1

Fotografie zo súťaže 2

 

Video

Súťaž o pohár primátorky mesta Hurbanovo 2013

Hasiči Hurbanovo- Muži šport - 18,22 - 3.miesto
Hasiči Hurbanovo- Muži klasika - 22,11 - 2.miesto

 

Článok na stránke hasičov zo Žlutíc

https://www.hasici-zlutice.cz/soutezni-druzstva/zeny1a2mistomuzidve9mistaposlednisoutezsezonyhurbanovonaslovensku

článok Nitrianskej Komunitnej Nadácie:

Sú skvelí, sú z Hurbanova a dobrovoľne sa stali hasičmi, aby mohli pomáhať iným. Spoločnosť Heineken Slovensko ich ocenila grantom v programe Tu sme doma, ktorý využili na modernizáciu čerpadla a ochranných dresov. Tie využívajú najmä na reprezentáciu na súťažiach. 28. septembra usporiadali v Hurbanove súťaž požiarneho športu po piatich rokoch! V dvoch kategóriách (športová - 13 družstiev a klasická - 11 družstiev) sa umiestnili na druhom a treťom mieste!!! Gratulujeme chlapci, len tak ďalej!

 

8. Medzinárodná hasičská súťaž

Na 8. Medzinárodnej hasičskej súťaži v Pribete sme získali 2.miesto z 15 družstiev v požiarnom útoku

fotogaleria

 

Video z cvičenia - diaľková doprava vody v obci Iža. Reportáž vo videu pri 15:35 min.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xUKCnqkLQ8Q#at=1218

Relácia o 5 minút 12

MsHZ Hurbanovo bolo spomenuté ministrom vnútra R. Kaliňákom
 

 

 

Previerkové cvičenie ďialková doprava vody

Dňa 25.5.2013 o 10:00 hod. sa uskutočnilo previerkové cvičenie v obci Iža.

Námetom previerkového cvičenia bolo zdolať požiar v komplexe DUMET s.r.o. (nachádzajúca sa na rozlohe 8 ha). Požiar vzniknutý zo slamenných bál, ktoré sú uskladnené v blízkosti klimatizovaného objektu /60 m/, v ktorom sa nachádzajú poľnohospodárske stroje na spracovanie poľnohospodárskych produktov. V areáli sa nachádzajú ošipárne a čerpacia stanica PHM.

Bolo vytvorené dopravné vedenie vody pomocou čerpadla Magirus, čerpadiel PS12 a hadíc B75.

Cvičenie bolo vyhodnotené Pánom Imrichom Csontosom , riaditelom OR HaZZ Komárno za úspešné s drobnými komunikačnými chybami.

Zúčastnené družstvá:

-OHZ Iža

-OHZ Marcelová

-MsHZ Hurbanovo

-OHZ Brestovec

-OHZ Okoličná na Ostrove

-OHZ Veľké Kosihy

Fotogaléria

 

 

Prehliadka Prahy a súťaž v požiarnom útoku do žlutického kopce „O pohár starosty města „ do 600 km vzdialených Žlutíc

Fotogaléria tu.

 

Návšteva Materských škôl na ulici A.Fesztyho a Nový diel

 

Fotogaléria tu.

 

Torta pre hasičov k 125. výročiu hasičskej zbrojnice v Hurbanove

 

 

Previerkové cvičenie únik nebezpečnej látky a požiar v pivovare Heineken Slovensko a.s. Hurbanovo

Dňa 11.4.2013 o 9:00 hod. bol ohlásený únik čpavku a požiar v priestoroch pivovaru v Hurbanove.

Jednalo sa o previerkové cvičenie Mestského hasičského zboru Hurbanovo (7 členov) v spolupráci s jednotkou OR HaZZ Komárno.

fotografie tu

 

Previerkové Cvičenie

 

Dňa 23.2.2013 sa uskutočnilo previerkové cvičenie MsHZ Hurbanovo s námetom požiaru budovy hasičskej zbrojnice kde sa nachádzala jedna zranená osoba. 

Členovia boli preverený testami ktoré sa sa skladali z 39 otázok a praktickým výcvikom.

FOTOGRAFIE Z CVIČENIA

Návšteva prezidenta DPO SR

Dňa 26.1.2013 zavítal do okresu Komárno Prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR PhDr. Ladislav Pethő. Navštívil aj našich členov Mestského hasičského zboru v Hurbanove. Odovzdal darček v podobe sv. Floriána pre náš zbor. Po obhliadke priestorov zbrojnice sa presunuli na občerstvenie do zasadačky kde po predstavení členov nám porozprával Pán prezident o budúcnosti DPO SR a financovaní zborov.

Fotografie

Cvičenie sebazáchrany hasiča

 

Dňa 23.10.2012 sa zúčastnili 3 hasiči MsHZ Hurbanovo na cvičení sebazáchrany hasiča v HaZZ Komárno. Počas cvičenia nás prerušil požiar rodinného domu v Komárne. Ďakujeme Pánovi Soókimu a Pánovi inštruktorovi z HaZZ Nové Zámky za trpezlivosť a učenie.

 

Fotografie

Článok z novín MY Nitrianske noviny

Dobrovoľný hasiči dostali Tatru 815

 

 

Deň otvorených dverí 2012 pivovaru Heineken nás úspešne reprezentovali

 

Dňa 22.9.2012 na Deň otvorených dverí 2012 pivovaru Heineken nás úspešne reprezentovali
-Tibor Erős-
ktorý sa v prekladaní sudov dostal do finále a získal celkovo 1.miesto
 
-6 členné družstvo-
(Dávid Mužíček, Ján Mikovič, Tomáš Bogner, Róbert Mikovics,Benjamín Hajtman, Tibor Erős)
futbalistov ktorý získali 3.miesto

 

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky ponúka

NOVÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY!!!!!!!

2012/2013

 

Štvorročné maturitné študijné odbory

 

MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY

Po ukončení prípravy v študijnom odbore 2447 4 mechanik hasičskej techniky je pripravený plniť úlohy v zodpovedajúcich pracovných funkciách na úseku hasičskej ochrany. Vie zabezpečovať starostlivosť o zverené technické pros­triedky, opravy a kontroly ich stavu. Dokáže vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku v rizikových podmienkach, s použitím základnej a špeciálnej hasičskej, vyslobodzovacej a dýchacej techniky. Je schopný aplikovať poznatky z elektrotechniky a mechaniky pri posudzovaní funkcie rôzne zložitých elektrických, hydraulických   a   pneumatických   zariadení. Absolvent pozná konštrukciu a funkciu hasiacich strojov a   hasičskej   techniky,   ktorú   udržuje,    opravuje  a  obsluhuje. Vie bezpečne a efektívne obsluhovať hasičskú techniku, najmä z hľadiska nastavovania pres­ných pracovných režimov, využívania výkonových rezerv, spotreby pohonných   hmôt,    jej   prevádzkyschopnosti   a   životnosti.

MsHZ Hurbanovo zaradený do Integrovaného Záchranného Systému
 

(v praxi to znamená v prípade oznámenia mimoriadnej udalosti (okrem dopravných nehôd) v územnej pôsobnosti Hurbanova na linku 150 resp. 112 nás vysielajú z krajského operačného strediska v Nitre na výjazd. Je to veľké plus bezpečnosti Hurbanova)


Hasiči Hurbanova získali 1. miesto vo futbale Heineken Summer day 2011