Dokumenty

Legislatíva

 

Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi

Zákon 121/2002 o požiarnej prevencii

Zákon 401/2007technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii

 
Vnútorné dokumenty DHZ Hurbanovo:
Metodické listy HaZZ
Metodické listy HZS ČR

  Vnútorné dokumenty DPO SR:

Hodnostné označenie v DPO SR 

Stanovy DPO SR

Deľba práce funkcionárov vo výbore DHZ

Rovnošatový predpis

  Metodické pokyny DHZ 

Šport DPO SR:

Súťažný poriadok DPO SR- novelizované 30.11.2013

Nákres Požiarny útok s vodou

Nákres Štafeta (vedľa seba)

 

Info pre občanov

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

Čo robiť ak - Povodne

Informácie pre verejnosť

  Zriaďovateľia podujatí by mali vedieť!

Zákon 401/2001 - o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť priinštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol