Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie v rámci programu Tu sme doma

 

Tu sme doma 2015

O projekte:

Vzdelávacia miestnosť pre hasičov

suma: 3095,44 eur

Za posledný rok členovia Dobrovoľného
hasičského zboru v Hurbanove zasahovali 38
krát. Ich poslaním je záchrana životov a zdravia
obyvateľov, ich majetku, majetku organizácii a
majetku mesta a ochrana životného prostredia. Je
však potrebné, aby aj ľudia, ktorí chránia nás
všetkých, boli dostatočne vzdelaní. Odborná
príprava zamestnancov a členov je zameraná na
dosiahnutie znalostí, zručností a návykov
potrebných na vykonávanie činností pri
zdolávaní požiaru, živelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach. Hasiči si vytvoria
mesačné plány školení v novo zmodernizovanej
zasadacej (školiacej) miestnosti pre svojich
členov a zorganizujú aj prednášky bezpečnosti
pre deti základných a materských škôl v Hurbanove.
 
Zakúpené:
Počítač s príslušenstvom
Projektor
Projekčné plátno
Stoly
Stoličky
Zatemňovacia látka
 

 Vzdelávacia miestnosť pre hasičov.

Dňa 20.11.2015 sa na hasičskej zbrojnici v Hurbanovo slávnostne odovzdala Vzdelávacia miestnosť pre hasičov . Tento projekt bol uskutočnení za finančnej pomoci Nitrianskej komunitnej nadácie cez grantový program TU sme doma.  Celková suma vynaložená na projekt činila 3440,35 eur.

Na odozdávaní sa zúčastnili zástupcovia mesta Hurbanovo, primátorka mesta Mgr. Ildikó Basternáková , viceprimátor mesta Mgr. Peter Závodský , vedúci regonálneho rozvoja Mgr. Roland Hulko a členovia mestského zastupiteľstva  Mgr. Štefan Tomaščin a RNDr. Mária Hamranová.

Svojou prítomnosťou nás poctili aj vzácni hostia ,riaditeľ OR HAZZ Komárno mjr. Ing. Petr Tánczos , gen.por. v.v. Ing. Peter Vojtek , riaditeľ OV DPO Komárno Árpád Skrivánek.

Hostia pozdvihli potrebu neustáleho zdokonaľovania členov , zdokonaľovanie teoretických znalostí  a ocenili aj pomoc pre OV DPO Komárno pri školeniach.

Táto vzdelávacia miestnosť bude slúžiť na zvýšenie odbornosti členov DHZm Hurbanovo formou školenia a prezentácií, podľa časového a tematického plánu odbornej prípravy na výcvikový rok. Pre spoločné školenia OR HAZZ Komárno a DHZm Hurbanovo.

Na osvetu v požiarnej ochrane pre deti a mládež v školskom veku ako aj na pomoc pre OV DPO Komárno  pri vykonávaní školení a MTZ  pre členov dobrovoľných hasičských zborov okresu Komárno.

 

 

Tu sme doma 2013

O projekte:

Hasičským športom k priateľstvám

Suma: 2400 eur

Rozvádzač vody

Savice 2 ks

Dresy 8 ks

Sací kôš

Páka plynu

Sacie víko

Prilby 8 ks

Hadice B65 2 ks

Hadice C48 2 ks

Prúdnice 2 ks

Nádrž na vodu

fotogaléria

 

 

Tu sme doma 2012

O projekte:

Moderný hasiči

Suma: 2747 eur

Zásahový odev 2 ks

Zásahová prilba 2 ks

Zásahová obuv 2 ks

Zásahové rukavice 2 ks

Vozidlová vysielačka

Ručná vysielačka 3 ks

Polohovací opasok 2 ks

Bezpečnostný postroj

Lano statické

Zlaňovacie zariadenie

fotogaléria

 

 

Tu sme doma 2011

     

O projekte:

Suma: 1400 eur

Plávajúce čerpadlo Honda

Hadica B75 2ks

fotogaléria