registrácia do system hasiči

06.05.2011 12:55

Náš zbor je registrovaný vo zvolávacom systéme pre OHZ. https://www.systemhasici.sk